Lọc dầu máy nén khí cung cấp chính hãng và tương đương cho tất cả các hãng máy nén khí

Việt Nhật chuyên cung cấp lọc dầu máy nén khí chính hãng và đương đương cho tất cả các dòng máy nén khí trục vít trên thị trường.

Thông số kỹ thuật lọc dầu:

1) Tốc độ dòng chảy: 0.5-100cbm/min

2) Hiệu suất lọc: 2-10 micro

3) Tuổi thọ sử dụng ở điều kiện làm việc bình thường: >2, 000h

Các loại lọc dầu máy nén khí trên thị trường: 

Mô tả sản phẩm:

Đặc trưng:

**) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Jaguar)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Jaguar

1) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Ingersollrand)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Ingersollrand

2) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Atlas Copco)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Atlas Copco

3) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Sullair)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Sullair

4) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Compair)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Compair

5) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Gardner Denver)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Gardner Denver 

6) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Mattel)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Mattel

7) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Guincy)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Guincy

8) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Kaeser)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Kaeser

9) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Boge)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Boge

10) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Zscrew MITSUI SEIKI)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Zscrew MITSUI SEIKI

11) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Hatachi)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Hatachi

12) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Kobelco)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Kobelco

13) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Fusheng)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Fusheng

14) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Hanbel)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít Hanbel

15) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for KEC)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trục vít KEC

14) Oil filter for rotary screw compressor (replacement for Volcano)

Lọc nhớt (dầu) máy nén khí trụcvít Volcano

…vv…vv

Lọc nhớt máy nén khí Abac

Oil filter 9056103, Oil filter 9056113, Oil filter 9056238, Oil filter 9056282, Oil filter 9056491, Oil filter 9056846, Oil filter 9056847, Oil filter 9056848, Oil filter 9056933, Oil filter 9056934, Oil filter 9056935, Oil filter 9056936, Oil filter 9057422, Oil filter 9057423, Oil filter 9057431, Oil filter 9057431, Oil filter 9057432.

Lọc nhớt máy nén khí Almig

Oil filter 57200221, Oil filter 57200222, Oil filter 57203291, Oil filter 57211103, Oil filter 57213145.

Lọc nhớt máy nén khí Alup

Oil filter 17200221, Oil filter 17200222, Oil filter 17203291, Oil filter 17211103, Oil filter 17213145.

Lọc nhớt máy nén khí Atlas Copco

Oil filter 1202 6249 00, Oil filter 1202 8040 00, Oil filter 1202 8495 00, Oil filter 1202 8496 00, Oil filter 1202 8497 00, Oil filter 1513 0160 00, Oil filter 1513 0337 00, Oil filter 1612 3980 00, Oil filter 1613 5544 00, Oil filter 1613 6105 00, Oil filter 1614 7273 00, Oil filter 1614 8747 99, Oil filter 1616 4378 00, Oil filter 1619 2627 00, Oil filter 1619 3771 00, Oil filter 1619 5314 00, Oil filter 1619 6227 00, Oil filter 1622 3142 00, Oil filter 1622 3142 80, Oil filter 1622 3652 00, Oil filter 1622 4601 00, Oil filter 1622 4601 80, Oil filter 1622 5072 80, Oil filter 2900 0553 00, Oil filter 2903 8040 01, Oil filter 2914 5050 00, Oil filter 2914 8058 00, Oil filter 3216 9214 01, Oil filter 9707 6269 52, Oil filter 9707 6483 00, Oil filter 9709 0001 03, Oil filter 9709 0012 00, Oil filter 9709 0024 00, Oil filter 9712 5401 03, Oil filter 9712 5401 04, Oil filter 9721 0338 00, Oil filter 9736 5671 00.

Lọc nhớt máy nén khí Axeco

Oil filter 1041505, Oil filter N 09349.

Lọc nhớt máy nén khí Blitz Schneider

Oil filter 708506, Oil filter 758100, Oil filter 758101, Oil filter 758104, Oil filter 758107.

Lọc nhớt máy nén khí Boge

Oil filter 558000301, Oil filter 558000302, Oil filter 558000303, Oil filter 558000304, Oil filter 558000305, Oil filter 558000307, Oil filter 558000308, Oil filter 558000501, Oil filter 558000601.

Lọc nhớt máy nén khí Bottarini

Oil filter 220910, Oil filter 220911, Oil filter 220912, Oil filter 220976, Oil filter 220977, Oil filter 223464, Oil filter 223475, Oil filter 240621.

Lọc nhớt máy nén khí Busch

Oil filter 531001, Oil filter 531002, Oil filter 531005.

Lọc nhớt máy nén khí Ceccato

Oil filter 2202260271, Oil filter 2202726102, Oil filter 62 11441200, Oil filter 62 11441250, Oil filter 62 11472450, Oil filter 62 11472750, Oil filter 640105, Oil filter 640130, Oil filter 640140, Oil filter 640150, Oil filter 640151, Oil filter 640211, Oil filter 640509, Oil filter 640557, Oil filter 640557, Oil filter 640582, Oil filter 640608, Oil filter 640666, Oil filter 641123, Oil filter 641130, Oil filter 930589, Oil filter 930697, Oil filter 941123.

Lọc nhớt máy nén khí Chinook

Oil filter 11700670, Oil filter 11700690, Oil filter 11705640, Oil filter 11716230, Oil filter 98262-1027, Oil filter 98262-1030.

Lọc nhớt máy nén khí Compair

Oil filter 98262-135, Oil filter 98262-136, Oil filter 98262-219, Oil filter 98262-220, Oil filter 98262-229, Oil filter 98262-5134, Oil filter 98262-5137-0001, Oil filter 98262-8040-0001, Oil filter C 11158-1015, Oil filter C 11158-1775, Oil filter C 11158-1776, Oil filter C 160112-51, Oil filter C 16012-302, Oil filter C 16012-303, Oil filter C 16012-51, Oil filter C 16012-701.

Lọc nhớt máy nén khí D.V.P.

Oil filter 1809001, Oil filter 1809002.

Lọc nhớt máy nén khí Demag/Compair

Oil filter 00587374, Oil filter 00666589, Oil filter 00771036, Oil filter 00901000, Oil filter 00956550, Oil filter 00988701, Oil filter 04425274, Oil filter 05500574, Oil filter 05500874, Oil filter 05771174, Oil filter 05773274, Oil filter 10195274, Oil filter 10397174, Oil filter 10654074, Oil filter 11381974, Oil filter 11445474, Oil filter 11781186, Oil filter 13234674, Oil filter 24650040, Oil filter 43265000, Oil filter 43290200, Oil filter 43299100, Oil filter 43299200, Oil filter 43299300, Oil filter 43299600.

Lọc nhớt máy nén khí Ecoair

Oil filter 39856844,  Oil filter 4006.5104.2, Oil filter 4023.5108.2, Oil filter 93568236, Oil filter 93578284, Oil filter 93578367, Oil filter 93585297, Oil filter 93578284.

Lọc nhớt máy nén khí FuSheng

Oil filter 91107-012, Oil filter 91107-032.

Lọc nhớt máy nén khí Ingersoll Rand

Oil filter 35252154, Oil filter 35290162, Oil filter 35296920, Oil filter 35330133, Oil filter 35367879, Oil filter 35997352, Oil filter 36758613, Oil filter 36860336, Oil filter 36897346, Oil filter 36945512, Oil filter 39101704, Oil filter 39101712, Oil filter 39101720, Oil filter 39123211, Oil filter 39123229, Oil filter 39123237, Oil filter 39123299, Oil filter 39125828, Oil filter 39138433, Oil filter 39329602, Oil filter 39446489, Oil filter 39724638, Oil filter 39796974, Oil filter 39796982, Oil filter 39856836, Oil filter 39856844, Oil filter 39897346, Oil filter 39907167, Oil filter 39907175, Oil filter 39911615, Oil filter 39911631, Oil filter 50693886, Oil filter 50963886, Oil filter 51056612, Oil filter 52172129, Oil filter 52263189, Oil filter 52263209, Oil filter 54672654, Oil filter 56920101, Oil filter 56945512, Oil filter 72221450, Oil filter 92036219, Oil filter 92071182, Oil filter 92118660, Oil filter 92118678, Oil filter 92128859, Oil filter 92740943, Oil filter 92740950, Oil filter 92740973, Oil filter 92824598, Oil filter 92888262, Oil filter 92971182, Oil filter 93568236, Oil filter 93568285, Oil filter 93578284, Oil filter 93578367, Oil filter 93585297, Oil filter 93603157, Oil filter 93611069, Oil filter 93622322, Oil filter 6740258361, Oil filter 6740259356, Oil filter 6740259363, Oil filter 6740359046, Oil filter 6740359266, Oil filter 6740359576, Oil filter 6750258123, Oil filter 6750259376, Oil filter 6750259866, Oil filter 6750359096, Oil filter 6750359556, Oil filter 6750459326, Oil filter 6750558336, Oil filter 6750558426, Oil filter 6750558830, Oil filter 6750559016, Oil filter 6750559016, Oil filter 6750559176, Oil filter 6750559236, Oil filter 6750559256, Oil filter 6750658470, Oil filter 6750658616, Oil filter 6750659196, Oil filter 6750659206, Oil filter 6750659208, Oil filter 6750659636, Oil filter 6755559166, Oil filter 6760758116, Oil filter 6760759106, Oil filter 6760759266, Oil filter 6761258136, Oil filter 6761258216, Oil filter 6761258236, Oil filter 6761259106, Oil filter 6761259166, Oil filter 6761259176, Oil filter 6761259216, Oil filter 6761259566, Oil filter 6771650121, Oil filter 6771659116, Oil filter 6771659272, Oil filter 6771659616, Oil filter

Lọc nhớt máy nén khí Mann & Hummel

Oil filter HU 718/1x, Oil filter W 11102, Oil filter W 11102/4, Oil filter W 1170, Oil filter W 13145/3, Oil filter W 712, Oil filter W 712/4, Oil filter W 719/11, Oil filter W 719/30, Oil filter W 719/4, Oil filter W 719/5, Oil filter W 910/1, Oil filter W 920, Oil filter W 930, Oil filter W 940, Oil filter W 940/18, Oil filter W 940/21, Oil filter W 940/5, Oil filter W 940/51, Oil filter W 950, Oil filter W 950/17, Oil filter W 962, Oil filter W 962/14, Oil filter W 962/6, Oil filter WD 13145, Oil filter WD 1374, Oil filter WD 724/3, Oil filter WD 724/6, Oil filter WD 920, Oil filter WD 920/5, Oil filter WD 940, Oil filter WD 940/14, Oil filter WD 940/2, Oil filter WD 950, Oil filter WD 950/2, Oil filter WD 962, Oil filter WD 962/12.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

online vietnhatvnc 83

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

    Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo