– Đặt hàng – Nhân viên xác nhận đơn hàng – Giao hàng – Nhận hàng – Thanh toán cho nhân viên giao hàng
– Đặt hàng – Nhân viên xác nhận đơn hàng – Chuyển khoản ngân hàng – Giao hàng – Nhận hàng